Yayınlar

IC3P 2019 Özet Bildiri Kitabını indirmek için

IC3P 2019 Programını indirmek için

IC3P 2018 Özet Bildiri Kitabını indirmek için

IC3P 2018 Tam Metin Bildiriler Kitabını indirmek için

tıklayın

tıklayın

tıklayın

tıklayın