Bildiri Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri ilk kez düzenleyeceğimiz “Toplum, İktidar ve Siyaset” konulu uluslararası kongremize davet etmek bizim için bir onurdur. Çok disiplinli bir akademik etkinlik olarak, kongrenin ana temaları “Yumuşak Güç, Dış Politika, Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Ekonomisi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora ve Göç Çalışmaları, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politika ve Sosyal Bilimler alanlarının diğer alt konuları, kongre kapsamında yer almaktadır. Bu kongre, ele alınan konular ışığında, topluma ve akademiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremiz, disiplinler arası çalışmaları da kapsadığı için, Sosyal Bilimler içinden tüm alanlardaki araştırmacı ve uzmanlara açıktır. Ana temaların dışındaki konular da değerlendirilmeye alınacak olup Organizasyon Komitesi onayı ile kongreye dahil edilecektir. Kongre dilleri  İngilizce, Türkçe, Ukraynaca ve Rusça olarak belirlenmiştir. Kongrede sunumu gerçekleştirilmeyen bildiriler yayımlanmayacaktır.

Yayın Olanakları

Özet Kitabı

Kabul edilen tüm özetler “Özet Kitabı” nda yayınlanacak ve konferans tarihinde katılımcılara basılı versiyonu verilecektir. Ayrıca, e-kitap versiyonu konferans sonrası çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

Konferans Kitabı

Tam metinlerinin, bir kitap bölümü ya da makale olarak yayınlanmasını istemeyen yazarlar, makalelerini “Konferans Kitabı”nda yayınlamayı tercih edebilirler.

Ulusal Kitap (Türkçe)

Kongrede sunulan Türkçe bildirilerin tam metinleri, çift kör hakem değerlendirme sürecinden sonra yeterli sayıya ulaştığı takdirde, ulusal bir yayınevi tarafından Türkçe kitap olarak yayınlanacaktır.

Uluslararası Kitap

Çift-kör hakem sürecinden geçen ve kabul edilen tam metin İngilizce bildiriler uluslararası editörlü kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Aynı şekilde, kongre ana temaları dışında da yazılmış tam metin bildiriler çift-kör hakem sürecinden geçtikten ve buna müteakiben kabul aldıktan sonra çok disiplinli editörlü uluslararası kitap bölümü olarak yayımlanacaktır. Tam metin bildirilerin editörlü kitap bölümü olarak ve/ya AEÜİİBF dergisinde makale olarak yayımlanacak olmasından dolayı ayrıca kongre bildiri kitapçığında yer alamayacaktır.

Kapak

AEÜİİBFD Özel Sayısı

Tam metin bildirilerini makale olarak yayımlatmayı talep edenler, makaleleri çift-kör hakem sürecinden geçtikten sonra Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin “Toplum, İktidar ve Siyaset” konulu özel sayısında yayımlatma seçeneğine sahiptir. Makalelerin dergide yayımlanması hususunda nihai karar dergi editör kuruluna aittir.