3. ULUSLARARASI
TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ
21 - 24 Ekim 2020
/

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

KAYDOL

3. Uluslararası

“TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ”

21-24 Ekim 2020

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (TÜRKİYE)

1980'lerin sonlarında uluslararası politikadaki konjonktürel değişimler özellikle SSCB'nin dağılmasıyla ulus devletler arasındaki sınırların daha da belirsizleştiği yeni bir ortama sebebiyet verdi. “Küreselleşme” olarak adlandırılan bu dönem, uluslararası politikanın daha geniş bir anlayış içinde ele alınmasını ve bilimin çok disiplinli olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Bu nedenle, bugün bu disiplinler yakın geçmişe göre çok daha iç içe geçmiş durumdadır; Uluslararası İlişkileri Ekonomiden, Sosyolojiyi Siyaset Biliminden ayrı düşünmek neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı, Sosyal Bilimler için daha geniş bir anlayışa sahip olmak bir şart haline dönüşmüştür.

Sizleri ilk kez düzenleyeceğimiz “Toplum, İktidar ve Siyaset” konulu uluslararası kongremize davet etmek bizim için bir onurdur. Çok disiplinli bir akademik etkinlik olarak, kongrenin ana temaları “Yumuşak Güç, Dış Politika, Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Ekonomisi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora ve Göç Çalışmaları, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politika ve Sosyal Bilimler alanlarının diğer alt konuları, kongre kapsamında yer almaktadır. Bu kongre, ele alınan konular ışığında, topluma ve akademiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremiz, disiplinler arası çalışmaları da kapsadığı için, Sosyal Bilimler içinden tüm alanlardaki araştırmacı ve uzmanlara açıktır. Ana temaların dışındaki konular da değerlendirilmeye alınacak olup Organizasyon Komitesi onayı ile kongreye dahil edilecektir. Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kongrede sunumu gerçekleştirilmeyen bildiriler yayımlanmayacaktır.

ANA KONU BAŞLIKLARI

YUMUŞAK GÜÇ

 • Yumuşak Güç
 • Kamu Diplomasisi
 • Kültürel Diplomasi
 • Akıllı Güç
 • Dış Yardımlar
 • Ulus Markalama
 • Dijital Diplomasi

DIŞ POLİTİKA

 • Türk Dış Politikası
 • Avrupa Birliği ve Dış Politika
 • Latin Amerika’da Dış Politika
 • Orta Asya ve Dış Politika
 • Siyasal Teori ve Dış Politika
 • Güncel Dış Politika Sorunları
 • Dış Yardım Politikası
 • Kültürler Arası Araştırma

KÜRESELLEŞME

 • Küreselleşen Türkiye
 • Küresel Dünyada Orta Asya
 • Devlet ve Küreselleşme
 • Ortadoğu’daki Küresel Güçler
 • Küresel Kentler
 • Küreselleşmenin Toplumsal Etkileri
 • Çok Uluslu Şirketler ve Küresel Sermaye Hareketleri
 • Dijital Devrim
 • Yönetişim
 • Küreselleşme & Yerelleşme

KÜRESEL EKONOMİ

 • Küreselleşen Dünyada Ekonomi Politikaları
 • Dünya Ekonomisi
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 • Küresel Çevre Sorunları ve Enerji Politikaları
 • Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon
 • Kriptopara
 • Küresel Tüketici
 • Küresel Pazar
 • Küresel İletişim ve Reklamcılık
 • Endüstri 4.0

SİYASET SOSYOLOJİSİ

 • Sivil Toplum
 • Katılım
 • Göç ve Vatandaşlık
 • Kimlik ve Cinsiyet
 • İnsan Hakları
 • Kent Hakkı
 • Kentsel Hareketler

KAMU EKONOMİSİ

 • Uluslararası Finans ve Para Piyasaları
 • Uluslararası Ticaret, Bölgesel İşbirliği ve Ekonomik Birlikler
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme
 • Refah Devleti, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Ekonomisi
 • Kültür, Kimlik, İnsan Hakları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Siyasi Ekonomisi
 • Yerel Yönetişim ve Subsidiarite
 • Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi
 • Kırsal Kalkınma Politikaları

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ

 • 21. yüzyıl eğitiminde ortaya çıkan trendler
 • Geleceğin sınıfı
 • Metodolojiden pratiğe
 • Çok kültürlü eğitim ve politika
 • Özel Eğitim
 • Eğitim ve araştırma yönetimi
 • İkinci dil öğrenme ve öğretme
 • Yabancı dil öğretim yöntemleri ve yaklaşımları

DİL VE KÜLTÜRDE ULUSAL KİMLİK

 • Kültürün çokdilliliği bağlamında ulusal kimlik sorunu
 • Modern dünyanın milli dillerinin etkileşimi
 • Bir edebi metnin kültürel yorumu
 • Kültürel iletişim ve ulusal kimlik
 • Modern edebi metinlerde sömürgeci modern kimliğin ölçütleri
 • Cinsiyetin yeniden değerlendirilmesi
 • Postmodern dünyanın temel bir olgusu olarak ulusal kimlik
 • Çağdaş edebiyat / sanatta ulusal kimliğin sunulması biçimleri
 • Sosyal (yeniden) tasarım ve güvenilirliğin bir aracı olarak ulusal kimlik

Açılış Konuşmacıları

Geri Sayım

Haber Bültenimize Abone Olun!

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler. Hatalı Mail Adresi
Erken Kayıt


600₺ / €90 / $100

Gala Yemeği

Kahve Servisi

Kongre Materyalleri

Bir Makale Sunumu

Kaydol
Geç Kayıt


750₺ / €115 / $130

Gala Yemeği

Kahve Servisi

Kongre Materyalleri

Bir Makale Sunumu

Kaydol
İkinci Makale


200₺ / €30 / $35

Her katılımcı 2 makaleye kadar sunabilir
Kaydol
Öğrenci ya da Ukrayna Vatandaşları
300₺ / €45 / $50

Gala Yemeği

Kahve Servisi

Kongre Materyalleri

Bir Makale Sunumu

Kaydol
Eğitmen Eğitimi


700₺ / €105 / $120Kaydol
Kongre Katılımı ve Eğitmen Eğitimi
875₺ / €135 / $150Kaydol
Konaklama


90₺ / €13 / $15

Tek gecelik konaklama ücretidir

Kaydol

Destekleyen Kurumlar

Teknoloji Ortağı