1. ULUSLARARASI
TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ
19 - 21 EKİM 2018
/
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KAYDOL

1. Uluslararası

“TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ”

19-21 Ekim 2018

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

1980'lerin sonlarında uluslararası politikadaki konjonktürel değişimler özellikle SSCB'nin dağılmasıyla ulus devletler arasındaki sınırların daha da belirsizleştiği yeni bir ortama sebebiyet verdi. “Küreselleşme” olarak adlandırılan bu dönem, uluslararası politikanın daha geniş bir anlayış içinde ele alınmasını ve bilimin çok disiplinli olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Bu nedenle, bugün bu disiplinler yakın geçmişe göre çok daha iç içe geçmiş durumdadır; Uluslararası İlişkileri Ekonomiden, Sosyolojiyi Siyaset Biliminden ayrı düşünmek neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı, Sosyal Bilimler için daha geniş bir anlayışa sahip olmak bir şart haline dönüşmüştür.

Sizleri ilk kez düzenleyeceğimiz “Toplum, İktidar ve Siyaset” konulu uluslararası kongremize davet etmek bizim için bir onurdur. Çok disiplinli bir akademik etkinlik olarak, kongrenin ana temaları “Yumuşak Güç, Dış Politika, Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Ekonomisi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora ve Göç Çalışmaları, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politika ve Sosyal Bilimler alanlarının diğer alt konuları, kongre kapsamında yer almaktadır. Bu kongre, ele alınan konular ışığında, topluma ve akademiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremiz, disiplinler arası çalışmaları da kapsadığı için, Sosyal Bilimler içinden tüm alanlardaki araştırmacı ve uzmanlara açıktır. Ana temaların dışındaki konular da değerlendirilmeye alınacak olup Organizasyon Komitesi onayı ile kongreye dahil edilecektir. Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kongrede sunumu gerçekleştirilmeyen bildiriler yayımlanmayacaktır.

İtalya'dan Alessia Chiriatti

Polonya'dan Slawek Kalinowski

Ukrayna'dan Oksana Shostak, Svitlana Kharvtska, Yuliia Prvshupa, Lesia Konoplianvk, Anna Kolisnvchenko ve Tetiana Tarnavska

Yeni Zelanda'dan Dolapo Fakuade

ANA KONU BAŞLIKLARI

YUMUŞAK GÜÇ

 • Yumuşak Güç
 • Kamu Diplomasisi
 • Kültürel Diplomasi
 • Akıllı Güç
 • Dış Yardımlar
 • Ulus Markalama
 • Dijital Diplomasi

DIŞ POLİTİKA

 • Türk Dış Politikası
 • Avrupa Birliği ve Dış Politika
 • Latin Amerika’da Dış Politika
 • Orta Asya ve Dış Politika
 • Siyasal Teori ve Dış Politika
 • Güncel Dış Politika Sorunları
 • Dış Yardım Politikası
 • Kültürler Arası Araştırma

KÜRESELLEŞME

 • Küreselleşen Türkiye
 • Küresel Dünyada Orta Asya
 • Devlet ve Küreselleşme
 • Ortadoğu’daki Küresel Güçler
 • Küresel Kentler
 • Küreselleşmenin Toplumsal Etkileri
 • Çok Uluslu Şirketler ve Küresel Sermaye Hareketleri
 • Dijital Devrim
 • Yönetişim
 • Küreselleşme & Yerelleşme

KÜRESEL EKONOMİ

 • Küreselleşen Dünyada Ekonomi Politikaları
 • Dünya Ekonomisi
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 • Küresel Çevre Sorunları ve Enerji Politikaları
 • Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon
 • Kriptopara
 • Küresel Tüketici
 • Küresel Pazar
 • Küresel İletişim ve Reklamcılık
 • Endüstri 4.0

SİYASET SOSYOLOJİSİ

 • Sivil Toplum
 • Katılım
 • Göç ve Vatandaşlık
 • Kimlik ve Cinsiyet
 • İnsan Hakları
 • Kent Hakkı
 • Kentsel Hareketler

KAMU EKONOMİSİ

 • Uluslararası Finans ve Para Piyasaları
 • Uluslararası Ticaret, Bölgesel İşbirliği ve Ekonomik Birlikler
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme
 • Refah Devleti, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Ekonomisi
 • Kültür, Kimlik, İnsan Hakları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Siyasi Ekonomisi
 • Yerel Yönetişim ve Subsidiarite
 • Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi
 • Kırsal Kalkınma Politikaları

Açılış Konuşmacıları

Alev ALATLI
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

1944 İzmir doğumlu olan Alev Alatlı, liseyi Tokyo, Japonya’da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ’den Ekonomi & Ekonometri dalında, Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesi’nden (Nashville, Tennessee) aldı.
Devam Et

Andrii SYBIHA
Ukrayna Ankara Büyükelçisi

1997 yılında Lviv Ivan Franko Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesini bitirdi
Devam Et

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ
Uluslararası Türk Kültürü Komitesi(TURKSOY)

Fırat Purtaş 1974 yılında Kahramanmaraş ilinde doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini yine aynı
ilde tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında söz konusu bölümde asistan olarak çalışmaya başladı.
Devam Et

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü

Lisans eğitimini ODTÜ Tarih bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı. Doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.Şahin, 13 yıl Gazi Üniversitesi, uluslararası ilişkiler bölümünde çalıştı. Şahin, halen Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmaktadır.
Devam Et

Prof. Dr. Muhittin ATAMAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında Central Oklahoma Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1996-1999 yılları arasında Kentucky Üniversitesi’nde ise doktora çalışmalarını tamamladı. 2001 yılından 2014 yılına kadar Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Devam Et

Davetli Konuşmacılar

Doç Dr. Kürşat ZORLU
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında Başkan Danışmanı

Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977 tarihinde Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğdu. 1994 yılında, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1998 yılında Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Y. Lisans yaptı.
Devam Et

Doç. Dr. Serhat ERKMEN
Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
Devam Et

Geri Sayım

Haber Bültenimize Abone Olun!

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler. Hatalı Mail Adresi
İkinci Makale
100 TL/20 EUR/
30 USD

Her katılımcı 2 makaleye kadar sunabilir

-

-

-

-

-

Kaydol
Erken Kayıt
300 TL/60 EUR/
80 USD

Gala Yemeği

Kapadokya Turu

Kahve Servisi

Kongre Meteryalleri

Hotelden Bilimsel Alana Ulaşım

Bir Makale Sunumu

Kaydol
Geç Kayıt
400 TL/80 EUR/
100 USD

Gala Yemeği

Kapadokya Turu

Kahve Servisi

Kongre Meteryalleri

Hotelden Bilimsel Alana Ulaşım

Bir Makale Sunumu

Kaydol
Öğrenci
100 TL/20 EUR/
15 USD

Gala Yemeği

Kapadokya Turu

Kahve Servisi

Kongre Meteryalleri

Hotelden Bilimsel Alana Ulaşım

Bir Makale Sunumu

Kaydol

Destekleyen Kurumlar

Teknoloji Ortağı