1. ULUSLARARASI
TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ
19 - 21 EKİM 2018
/
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KAYDOL

1. Uluslararası

“TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ”

19-21 Ekim 2018

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

1980'lerin sonlarında uluslararası politikadaki konjonktürel değişimler özellikle SSCB'nin dağılmasıyla ulus devletler arasındaki sınırların daha da belirsizleştiği yeni bir ortama sebebiyet verdi. “Küreselleşme” olarak adlandırılan bu dönem, uluslararası politikanın daha geniş bir anlayış içinde ele alınmasını ve bilimin çok disiplinli olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Bu nedenle, bugün bu disiplinler yakın geçmişe göre çok daha iç içe geçmiş durumdadır; Uluslararası İlişkileri Ekonomiden, Sosyolojiyi Siyaset Biliminden ayrı düşünmek neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı, Sosyal Bilimler için daha geniş bir anlayışa sahip olmak bir şart haline dönüşmüştür.

Sizleri ilk kez düzenleyeceğimiz “Toplum, İktidar ve Siyaset” konulu uluslararası kongremize davet etmek bizim için bir onurdur. Çok disiplinli bir akademik etkinlik olarak, kongrenin ana temaları “Yumuşak Güç, Dış Politika, Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Ekonomisi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora ve Göç Çalışmaları, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politika ve Sosyal Bilimler alanlarının diğer alt konuları, kongre kapsamında yer almaktadır. Bu kongre, ele alınan konular ışığında, topluma ve akademiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremiz, disiplinler arası çalışmaları da kapsadığı için, Sosyal Bilimler içinden tüm alanlardaki araştırmacı ve uzmanlara açıktır. Ana temaların dışındaki konular da değerlendirilmeye alınacak olup Organizasyon Komitesi onayı ile kongreye dahil edilecektir. Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kongrede sunumu gerçekleştirilmeyen bildiriler yayımlanmayacaktır.

ANA KONU BAŞLIKLARI

YUMUŞAK GÜÇ

 • Yumuşak Güç
 • Kamu Diplomasisi
 • Kültürel Diplomasi
 • Akıllı Güç
 • Dış Yardımlar
 • Ulus Markalama
 • Dijital Diplomasi

DIŞ POLİTİKA

 • Türk Dış Politikası
 • Avrupa Birliği ve Dış Politika
 • Latin Amerika’da Dış Politika
 • Orta Asya ve Dış Politika
 • Siyasal Teori ve Dış Politika
 • Güncel Dış Politika Sorunları
 • Dış Yardım Politikası
 • Kültürler Arası Araştırma

KÜRESELLEŞME

 • Küreselleşen Türkiye
 • Küresel Dünyada Orta Asya
 • Devlet ve Küreselleşme
 • Ortadoğu’daki Küresel Güçler
 • Küresel Kentler
 • Küreselleşmenin Toplumsal Etkileri
 • Çok Uluslu Şirketler ve Küresel Sermaye Hareketleri
 • Dijital Devrim
 • Yönetişim
 • Küreselleşme & Yerelleşme

KÜRESEL EKONOMİ

 • Küreselleşen Dünyada Ekonomi Politikaları
 • Dünya Ekonomisi
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 • Küresel Çevre Sorunları ve Enerji Politikaları
 • Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon
 • Kriptopara
 • Küresel Tüketici
 • Küresel Pazar
 • Küresel İletişim ve Reklamcılık
 • Endüstri 4.0

SİYASET SOSYOLOJİSİ

 • Sivil Toplum
 • Katılım
 • Göç ve Vatandaşlık
 • Kimlik ve Cinsiyet
 • İnsan Hakları
 • Kent Hakkı
 • Kentsel Hareketler

KAMU EKONOMİSİ

 • Uluslararası Finans ve Para Piyasaları
 • Uluslararası Ticaret, Bölgesel İşbirliği ve Ekonomik Birlikler
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme
 • Refah Devleti, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Ekonomisi
 • Kültür, Kimlik, İnsan Hakları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Siyasi Ekonomisi
 • Yerel Yönetişim ve Subsidiarite
 • Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi
 • Kırsal Kalkınma Politikaları

Açılış Konuşmacıları

PROF. FIRAT PURTAŞ
Uluslararası Türk Kültürü Komitesi(TURKSOY)

Fırat Purtaş 1974 yılında Kahramanmaraş ilinde doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini yine aynı
ilde tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında söz konusu bölümde asistan olarak çalışmaya başladı.
Devam Et

PROF. ALPASLAN OZERDEM (onay bekliyor)
Coventry Üniversitesi

Barış İnşası ve Barış, Sosyal ve Sosyal İlişkiler Merkezi Direktörüdür. İnsani müdahaleler,
çatışma önleme, afet müdahale, güvenlik sektörü reformu, eski savaşçıların ve çatışma sonrası devlet inşasının yeniden entegrasyonu alanında yaklaşık 20 yıllık bir alan araştırması deneyimi vardır.
Devam Et

DR. SERGIY KORSUNSKY
Ukrayna Hennadii Udovenko Diplomatik Akademisi Direktörü

Sergiy Korsunsky, 2008-2016 yılları arasında Ukrayna Büyükelçisi Olağanüstü Hal ve Başsavcı
olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet vermiştir. 2006-2008 yıllarında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bölümü Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
Devam Et

Geri Sayım

Haber Bültenimize Abone Olun!

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler. Hatalı Mail Adresi

Kayıt

Konaklama
-

Daha sonra
ilan edilecektir

-

-

-

-

-

Kaydol
İkinci Makale
100 TL/20 EUR/
30 USD

Her katılımcı 2 makaleye kadar sunabilir

-

-

-

-

-

Kaydol
Erken Kayıt
300 TL/60 EUR/
80 USD

Gala Yemeği

Kapadokya Turu

Kahve Servisi

Kongre Meteryalleri

Hotelden Bilimsel Alana Ulaşım

Bir Makale Sunumu

Kaydol
Geç Kayıt
400 TL/80 EUR/
100 USD

Gala Yemeği

Kapadokya Turu

Kahve Servisi

Kongre Meteryalleri

Hotelden Bilimsel Alana Ulaşım

Bir Makale Sunumu

Kaydol

Destekleyen Kurumlar

Teknoloji Ortağı